jan 15 2018
Nieuws

Teken in voor 28/02/2019

UW GELD LEVERT U

 • Een mooie intrestvoet van 1,25*%
 • Een eventuele winstdeling, elk jaar
 • Geen roerende voorheffi g op de intresten na 8 jaar en 1 maand

UW GELD IS GEWAARBORGD

 • Uw startkapitaal is gewaarborgd
 • De intrestvoet van 1,25%* is gegarandeerd voor 8 jaar
 • Uw belegging valt onder een depositogarantie, zoals uw spaarboekje

UW GELD BLIJFT BESCHIKBAAR

 • Per periode van 12 maanden mag 8% van de reserve kostenvrij worden opgenomen
 • Na 8 jaar kan u kostenvrij beschikken over het volledige spaarkapitaal
 • Vanaf het 6° jaar zijn de uitstapkosten beperkt tot 75 €
 • Voorheen kan u tegen betaling van een uitstapvergoeding van 3% vrij beschikken
  over uw opgebouwde spaarteg De uitstapvergoeding neemt degressief af maar bedraagt steeds minimaal 75 € (geïndexeerd)

 

STARFIX is een levensverzekeringscontract tak 21 voor onbepaalde duur van Patronale Life. Intekenen is mogelijk voor stortingen vanaf 6.250 €.
*Interestvoet van kracht op 01/01/2019. Niet-contractueel document, enkel ter informatie, onder voorbehoud van vergissingen of weglatingen.